TOIMITUSEHDOT

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:n yleiset toimitusehdot

Näitä ehtoja noudatetaan Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:ltä tilatuissa töissä, ellei muista ehdoista ole erikseen kirjallisesti sovittu Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:n ja tilaajan välillä.

Tilaaja hyväksyy oheiset toimitusehdot tilatessaan työn Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikalta.

Veloitusperusteet

Työturvallisuuden puitteissa työtehtävään osallistuu tarvittaessa kaksi (2) asentajaa.

Tuntiveloitusperusteisissa töissä urakoitsijan minimiveloitus on yksi (1) tunti pertyötilaus. Tämän jälkeen laskutusyksikkö on yksi (1) tunti jokaiselta alkavalta tunnilta.

Urakoitsijan tuntiveloitus alkaa, kun urakoitsija lähtee toimipisteeltään ja päättyy urakoitsijan palatessa takaisin toimipisteelleen.

Veloitettavaan työaikaan kuuluvat työsuoritus, matka-aika, työmääräimen täyttö, sekä mahdolliset valmistautumistoimenpiteet ja tarvikkeiden noudot.

Myös raporttien ja tarkastuspöytäkirjojen laatiminen, selvitystyö, selvitystyöpuhelimessa, selvitystyö sähköpostitse, avaimien noudot ja palautukset sekä työkohteiden ennakko ”laputtaminen” ovat veloitettavaa työtä.

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen kilometrikorvauksen ajosta toimipisteeltään työkohteeseen ja takaisin. Mikäli asentaja joutuu ajamaan muita ajoja asiakkaan lukuun (esim. tukku- tai varastokäynnit), veloitetaan niistä sama korvaus.

Mikäli asentaja tarvitsee työkohteessa vuokrattavaa kalustoa kuten telineitä, nostimia tms. erikoistyökaluja, pyytää urakoitsija tilaajalta etukäteen luvan niiden vuokraamiseen.

Mahdolliset päivärahat ja majoituskustannukset veloitetaan tilaajalta niiden toteutuman mukaisesti. Majoituskustannuksista sovitaan tilaajan kanssa etukäteen. Päivärahojen määrät perustuvat verottajan vuosittain ilmoittamiin summiin.

Aliurakoitsijoiden käyttö ja kolmannen osapuolen kustannukset

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka käyttää tarvittaessa aliurakoitsijoita. 

Laskutusperusteet

Lyhytkestoisissa töissä Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka laskuttaa suoritetut työt ja työkohteeseen toimitetut tarvikkeet tilaajalta työn valmistuttua. Pidempikestoisissa töissä 7 päivän jaksoissa tai sopimuksen mukaan työn etenemisen mukaisesti.

Mikäli tehtyä tilausta ei peruta 24h ennen työn aloitusta laskuttaa Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka työhön kuluneen ajan, kilometrit ja tilatut tarvikkeet.

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka on ulkoistanut laskujensa välityksen ja saatavienhallinnan ulkopuoliselle taholle.

Laskujen viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan lakisääteisen viivästyskoron mukainen.

Varsinais-Suomen ilmanvaihtotekniikka ei toimita tilaajalle erillistä tuntilistaa kuitattavaksi, vaan veloitettava työtuntimäärä ilmenee laskusta.

Mahdolliset laskuihin liittyvät reklamaatiot tulee osoittaa laskuttajalle kirjallisesti laskujen huomautusajan kuluessa. Mikäli reklamaatiota ei osoiteta laskujen huomautusajan kuluessa, katsotaan työ hyväksytysti vastaanotetuksi.

Takuut

Laakerointitakuu koskee laakerointityötä. Takuu suojaa asiakasta mahdollisten työ ja materiaali virheiden varalta, jotka laakerointityössä voivat aiheuttaa laakerin hajoamisen takuu-aikana. Laakerointitakuu ei koske laakeroinnin jälkeen tapahtuneita laiminlyöntejä, kuten esimerkiksi virheellinen linjaus, virheellinen hihnankireys, virheellisten tarvikkeiden käyttö, ulkoisista tekijöistä johtuva epätasapaino tai huollon laiminlyönti. Takuu raukeaa takuuajan päättyessä tai takuunpiirissä tehtävään laakerointiin.

Tarvikkeille myönnetty takuu on tarvikevalmistajan myöntämä. Varsinais-.Suomen Ilmanvaihtotekniikka laskuttaa takuunalaisen tarvikkeen vaihdosta aiheutuvat kulut viimekädessä asiakkaalta. Poikkeuksena Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikan myöntämille laakerointitakuun alaisille töille.

Tarvikkeet

Varsinais-Suomen ilmanvaihtotekniikka toimittaa kaikki työssä tarvittavat tarvikkeet, ellei asiasta ole erikseen toisin sovittu tilaajan kanssa.

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikan työtä varten tilaamilla tarvikkeilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.

Tarviketoimituksiin liittyvät mahdolliset rahtikustannukset tai toimituskulut maksaa tilaaja.

Vakuutukset

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:llä  on voimassa oleva toiminnan vastuu- ja haltuun uskotun omaisuuden vakuutus, joka korvaa mahdolliset Varsinais-Suomen ilmanvaihtotekniikan toiminnasta aiheutuvat tilaajan omaisuuteen kohteessa kohdistuvat vahingot.

Vastuuvakuutuksen omavastuuosuudesta huolehtii Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka. Muista mahdollisista vakuutuksista vastaa tilaaja.

Muuta

Tilaajavastuulain vaatimat tiedot Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikasta on mahdollista tarkistaa Tilaajavastuu.fi-palvelusta maksutta.

Yleiset ehdot

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikan ja tilaajan välille syntyneeseen tilaus-suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniika ja tilaajan välille syntyneeseen tilaus-suhteeseen liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia ratkaistaan Varsinais-Suomen Käräjäoikeudessa.