Kuntokartoitus

On parempi katsoa kuin katua

Kuntokartoitus on erinomainen väline kun halutaan nopeasti selvyys laitteen kunnosta. Kartoituksen tehtävä on selvittää laitteiston tila ja arvioida tilan kehitys lähitulevaisuudessa.

 • Kuntokartoituksessa tarkastetaan:
 • Puhaltimien kunto
 • Moottoreiden kunto
 • Puhaltimien ja moottoreiden laakerointi
 • Puhaltimien epätasapaino
 • Moottoreiden mekaaniset viat (staattori/ankkuri, laakeripesät)
 • Moottoreiden lämpökuormat
 • Tärinäneristimet
 • Hihnapyörien kunto
 • Hihnavedon linjaus
 • Hihnan kunto
 • Joustoliittimien kunto
 • Kontaktoreiden ja lämpöreleiden kunto
 • Esi- ja jälkilämmityspattereiden kunto
 • Koneen lämmitysjärjestelmän putkitukset
 • Suodatin ja suodatinyksikön kunto
 • Peltimoottoreiden toiminta

Kuntokartoitus antaa kattavan tiedon koneen kunnosta ja auttaa päättäjiä tulevaisuuden huoltotöissä. Kuntokartoitus suositellaan myös tehtäväksi esimerkiksi ennen puhdistus- ja säätöurakkaa. Tällöin laitteistosta on mahdollista saada kaikki hyöty irti säätötyötä silmälläpitäen.

Esimerkki 1: Kiinteistön ilmanvaihtokoneita ei ole säännöllisesti huollettu. Koneiden kunnosta tai kestävyydestä lähitulevaisuudessa ei ole konkreettista tietoa. Yrityksen tai taloyhtiön budjetti on rajallinen, eikä yllättäviin suuriin kustannuksiin olisi varaa. Budjettia on mahdollisesti rasittaneet jo muut yllättäen tulleet menoerät tai budjettia ilmanvaihtokoneiden saneeraukseen ei ole laadittu. Mitä tehdään jos kone hajoaa nyt? Kuntoon se olisi saatava tavalla tai toisella ja nopealla aikataululla?

Vastaus: On parempi katsoa kuin katua! Kuntokartoitus antaa asiakkaalle luotettavan kuvan koneen kunnosta hyvin edullisesti. Kartoitusraportin perusteella voidaan päättää onko korjauksiin tarvetta ryhtyä lähitulevaisuudessa ja mikä on kannattavin korjausvaihtoehto. Ennen kaikkea kuntokartoitus antaa sinulle mahdollisuuden tietää, varautua ja vaikuttaa. Estää negatiiviset yllätykset!

Esimerkki 2: 1975 rakennettu kerrostalo, jossa on alkuperäiset hihnavetoiset poistopuhaltimet. Koneita ei ole säännöllisesti huollettu, vaan taloyhtiön huoltomies on ajoittain tarkastanut että kone toimii ja kun jotain on särkynyt se on korjattu. Taloyhtiöön tilataan ilmanvaihtokanavien puhdistus- ja säätötyö. Kanavistot alipaineistetaan joko erillisen alipaineistajan tai tarpeeksi tehokkaan poistoilmakoneen kanssa ja kanavat harjataan mekaanisesti. Puhdistustyön jälkeen on vuorossa ilmavirtojen säätö, jossa poistoilmakoneen ilmavirta säädetään jokaiseen asuntoon oikeaksi.

Mitä tapahtuu poistokoneen ilmavirroille jos koneen hihna on löysällä, vinossa, rättilaippa on rikki tai laitteissa on laakerivikaa?

Vastaus: Kyseiset viat voivat jopa puolittaa ilmanvaihtokoneen tuottaman ilmamäärän! Pelkästään hihnan löysyys voi muuttaa puhaltimen kierrosluvun 50-100 rpm huonommaksi. Puhumattakaan rikkinäisestä rättilaipasta. Tällöin säätöä ei pystytä suorittamaan niin hyvin kuin koneella olisi siihen mahdollisuus, vaan ilmamäärät jäävät väkisin pieniksi.

Kuntokartoitus selvittää koneen tilan ja antaa avaimet koneen palauttamiseksi alkuperäiselle tasolleen.

 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy (Y-2667426-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toni Wallin
044 989 0084
info@ilmanvaihtotekniikka.fi

Henkilörekisterin nimi

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@ilmanvaihtotekniikka.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna