Ilmanvaihtokoneen huoltosopimus, Turku

Haluaisitko pitää kiinteistön ilmanvaihtokoneet kunnossa ja käytössä mahdollisimman pitkään? Tilaa ilmanvaihtokoneen huolto ja tee kanssamme ilmanvaihtokoneen huoltosopimus!

Huoltosopimuksemme on ainutlaatuinen, se perustuu normaalien huoltotoimien lisäksi mittaavaan kunnonvalvontaan, jolla muodostetaan kokonaisvaltainen kuva koneen eliniästä. Huoltotyössä tehdyt havainnot perustuvat aina mitattuun tietoon. Menetelmä mahdollistaa koneelle niin pitkän eliniän kuin asiakas haluaa. 

Mikäli huoltotyössä havaitaan epäkohtia tai vikoja, ne kirjataan huoltoraportille, jotka lähetämme asiakkaalle suoritetun huollon jälkeen. Huoltoraporttimme ovat helposti luettavia. Vikojen korjaus vaatii aina asiakkaan luvan. Vaihtoehtoisesti asiakas voi halutessaan valtuuttaa huoltomme tekemään korjaus- ja muutostöitä perustuen tiettyyn raha- tai aikamäärään.

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy:n huoltosopimus on fiksu valinta ja satsaus tulevaisuuteen − ilman määräaikaa! 

Milloin ilmanvaihtolaite pitää huoltaa? 

Nyrkkisääntönä pidetään vähintään kahta ilmanvaihtolaitteen huoltokertaa vuodessa. Toisaalta huoltoväli on aina tapauskohtainen ja siihen vaikuttavat ilmanvaihtolaitteen ikä ja kunto. Myös kohde asettaa vaatimuksia; liike-, teollisuus- ja tuotantotilojen ilmanvaihto on tarkistettava ja huollettava useammin kuin tavallisen omakotitalon ilmanvaihto.

Ilmanvaihtolaite toimii moitteetta kun se huolletaan säännöllisesti ja pidetään kunnossa,  eikä omistajan tarvitse murehtia. Mikäli olet epävarma siitä, tulisiko ilmastointilaite huoltaa, on huollon tarve helppo kartoittaa ammattilaisen kanssa. Lue lisää kuntokartoituksesta »  

Ilmanvaihtokoneen huoltosopimuksen edut pähkinänkuoressa:

 • Takaa laitteiston moitteettoman kunnon nyt ja tulevaisuudessa. 
 • Sisältää kaikki ilmanvaihtokoneen seuranta- ja huoltotoimet.
 • Mittaavalla kunnonvalvonnalla saadaan karsittua turhat korjaukset pois.
 • Pitää laitteiston kunnossa.
 • Pidentää laitteiston käyttöikää ja ennakoi korjaustarpeet.
 • Korjaustarpeet peustuvat mitattuun tietoon
 • Antaa päättäjille aikaa reagoida – pystytään huomioimaan budjetissa.
 • Vältetään toimintakatkokset.
 • Antaa mahdollisuuden ajoittaa korjaukset.
 • Edullinen. Säästää rahaa korjauskustannuksissa ja sähkönkulutuksessa.
 • Ei sitoutumisia ja määräaikaa.
 • Ei ennakkomaksuja! Maksat vain tehdyistä huolloista.

Tarjoamamme sopimus eroaa merkittävästi kilpailijoidemme tarjoamasta huoltosopimuksesta – pystymme lupaamaan erinomaisen hyötysuhteen pieneen hintaan nähden. Kysy rohkeasti lisää »

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy (Y-2667426-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toni Wallin
044 989 0084
info@ilmanvaihtotekniikka.fi

Henkilörekisterin nimi

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Varsinais-Suomen Ilmanvaihtotekniikka Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@ilmanvaihtotekniikka.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna